About

Wednesday, February 25, 2015

BỆNH PARKINSON (PARKINSON'S DISEASE) - Do LQT Biên Dịch


CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

Tuổi Tác

Tuổi trung bình bắt đầu bị bệnh Parkinson là 55.  Khoảng 10% các trường hợp bệnh Parkinson là ở những người dưới 40 tuổi.  Những người thành niên cao tuổi có nguy cơ bị các rối loạn vận động liên quan đến dopamine (parkinsonism) và mắc bệnh Parkinson cao hơn. Giới Tính

Bệnh Parkinson thường xuất hiện ở nam giới nhiều hơn so với phụ nữ.

Di Truyền

Những người có anh chị em hoặc cha mẹ phát bệnh Parkinson sớm (ở độ tuổi thấp hơn độ tuổi trung bình phát bệnh) sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh Parkinson hơn, nhưng những người có họ hàng với các bệnh nhân phát bệnh ở tuổi cao xem ra có nguy cơ trung bình.

Chủng Tộc và Nhóm Dân

Những người Mỹ gốc Châu Phi và Châu Á xem ra có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn so với những người Da Trắng.

Ngoài ra, chấn thương ở đầu, bệnh tật, hoặc tiếp xúc với các chất độc hại môi trường, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, cũng là một yếu tố nguy cơ.

Các Yếu Tố Bảo Vệ Tiềm Năng

Những người hút thuốc lá và uống cà phê được xem có ít nguy cơ bị bệnh Parkinson hơn.

Hút Thuốc Lá và Thay Thế Nicotine.  Những người hút thuốc lá xem ra có tỷ lệ mắc bệnh Parkinson thấp hơn so với những người không hút thuốc lá là 40%, cho thấy nicotine có một số tác dụng bảo vệ.  Tuy nhiên, phát hiện này không phải là cớ để khuyến khích hút thuốc lá.  Các nghiên cứu về trị liệu thay thế nicotine cho bệnh Parkinson vẫn chưa có nhiều, và vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng có tính thuyết phục nào cho rằng trị liệu bằng nicotine có thể tạo ra được các lợi ích.

Tiêu Thụ Cà Phê.  Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng những người uống cà phê có tỉ lệ mắc bệnh Parkinson thấp hơn so với người không uống cà phê là 30%.  Trong một nghiên cứu kéo dài 30 năm ở những người đàn ông người Mỹ gốc Nhật, việc tiêu thụ cà phê được xem có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn, và họ càng uống nhiều cà phê, thì nguy cơ càng trở nên thấp hơn.