About

Tuesday, November 27, 2012

NGUY CƠ BỊ GÃY (NỨT) XƯƠNG ĐÙI TRÊN (RISK OF HIP FRACTURE) - Do LQT Biên Dịch


Tổng Quan

Bắt đầu cho người cao tuổi sử dụng thuốc chống cao huyết áp (antihypertensive drug) được xem là có liên quan đến nguy cơ gia tăng trực tiếp bị té ngã.  Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa rõ việc bắt đầu cho bệnh nhân sử dụng các loại thuốc chống cao huyết áp (chẳng hạn như, các loại thuốc lợi tiểu thiazide: thiazide diurectics, các loại thuốc ức chế men chuyển hóa angiotensin II: angiotensin II converting–enzyme inhibitors, các loại thuốc chặn thụ thể angiotensin II: angiotensin II receptor blockers, các loại thuốc chặn kênh canxi: calcium channel blockers, hoặc các loại thuốc chặn β-adrenergic: β-adrenergic blockers) có liên quan đến nguy cơ gia tăng trực tiếp đến tình trạng gãy (nứt) xương đùi trên (hip fracture) không.


Phương Pháp

Một nghiên cứu lâm sàn theo dõi bệnh nhân, thực hiện dựa trên cộng đồng, và tự so sánh đã được thiết kế sử dụng các cơ sở dữ liệu của bệnh viện để xác định các bệnh nhân bắt đầu sử dụng một loại thuốc chống cao huyết áp ở Ontario, Canada.  Một nhóm bệnh nhân cao tuổi vừa mới được điều trị cao huyết áp đã được nối kết với các trường hợp bị gãy (nứt) xương đùi trên từ ngày 1 tháng 4 năm 2000, đến 31 tháng 3 năm 2009, để lập ra các trường hợp bị tiếp xúc.  Thời gian nguy cơ (risk period) là 45 ngày đầu tiên sau khi bắt đầu trị liệu chống cao huyết áp với các thời gian kiểm soát (control periods) trước hoặc sau khi điều trị trong một thời gian quan sát (observation period) là 450 ngày.  Kết quả đánh giá là trường hợp đầu tiên bị gãy nứt phần gần đầu xương đùi (proximal femoral fracture) trong thời gian nguy cơ.  Sự phân tích đánh giá đã xác định tỉ lệ tương đối (relative incidence) về các trường hợp xảy ra, được xác định bằng tỉ lệ gãy (nứt) xương đùi trên trong thời gian nguy cơ so với những thời gian kiểm soát.

Kết Quả

Trong số 301 591 bệnh nhân cao tuổi sống trong cộng đồng (không cần người trợ giúp hoặc không sống trong các nhà dưỡng lão) vừa mới được điều trị cao huyết áp, có 1463 trường hợp được xác định bị gãy (nứt) xương đùi trên trong thời gian quan sát.  Những người cao tuổi bị cao huyết áp và đã bắt đầu sử dụng một loại thuốc chống cao huyết áp sẽ có 43% nguy cơ gia tăng bị gãy (nứt) xương đùi trên trong 45 ngày đầu sau khi bắt đầu điều trị so với các thời gian kiểm soát (tỉ lệ tương đối, 1,43; 95% Cl, 1,19 – 1,72)


Kết Luận

Các loại thuốc chống cao huyết áp đã được xem là gắn liền với nguy cơ gia tăng trực tiếp bị gãy (nứt) xương đùi trên trong thời gian bắt đầu điều trị ở các bệnh nhân cao tuổi sống trong cộng đồng.  Do đó, phải nên lưu ý khi bắt đầu cho các bệnh nhân cao tuổi sử dụng các loại thuốc chống cao huyết áp.


Nguồn (Source):