About

Saturday, February 28, 2015

TÌM HIỂU VỀ HỆ MIỄN DỊCH: CÁCH THỨC NÓ HOẠT ĐỘNG (UNDERSTANDING THE IMMUNE SYSTEM: HOW IT WORKS) - Do LQT Miễn Dịch


HỆ MIỄN DỊCH VÀ HỆ THẦN KINH

Chứng cứ chứng minh rằng hệ miễn dịch và hệ thần kinh liên kết với nhau trong một số phương diện.  Một sự liên kết có tính phổ biến bao gồm các tuyến thượng thận.  Để đáp ứng lại các tin báo stress từ não bộ, các tuyến thượng thận sẽ tiết các hooc môn vào máu.  Ngoài việc giúp một người đáp ứng lại các trường hợp khẩn cấp bằng cách huy động năng lượng dự trữ của cơ thể, các “hooc môn stress” này còn có thể ức chế các tác dụng bảo vệ của các kháng thể và các tế bào bạch huyết.

Các hooc môn và các chất hóa học khác có nhiệm vụ truyền các tin báo giữa các tế bào thần kinh được phát hiện có khả năng “nói chuyện” với các tế bào của hệ miễn dịch.  Thật vậy, một số tế bào miễn dịch có khả năng sản xuất các sản phẩm điển hình của tế bào thần kinh, trong khi đó một số phân tử lymphokine có thể chuyển tải thông tin đến hệ thần kinh.  Ngoài ra, bộ não có thể gửi các tin báo trực tiếp xuống các tế bào thần kinh đến hệ miễn dịch.  Các mạng lưới sợi thần kinh được tìm thấy kết nối với các bộ phận bạch huyết.