About

Thursday, March 5, 2015

TÁO (APPLE) - Do LQT Biên Dịch


TÍNH AN TOÀN

Táo và Các Chất Lắng Thuốc Trừ Sâu

Gần như toàn bộ nguồn nước uống trong các thành phố ở Hoa Kỳ đều chứa chất lắng thuốc trừ sâu, ngoại trừ các thực phẩm hữu cơ (organic foods), thì đa số nguồn cung cấp thực phẩm ở Hoa Kỳ cũng đều có chứa chất lắng thuốc trừ sâu.  Mặc dù các loại thuốc trừ sâu xuất hiện trong thực phẩm ở mức độ rất thấp, nhưng các ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe cũng được các tài liệu chứng minh.  Khả năng xử lý các chất độc khác, khả năng sản xuất năng lượng của tế bào, và khả năng dẫn truyền tín hiệu của dây thần kinh, tất cả có thể bị suy yếu do tiếp xúc với thuốc trừ sâu.  Theo báo cáo “Hướng Dẫn Người Tiêu Dùng về Các Loại Thuốc Trừ Sâu” (Shopper's Guide to Pesticides) năm 2010 của Nhóm Làm Việc Môi Trường (the Environmental Working Group), thì táo nằm trong số 12 loại thực phẩm mà chất lắng thuốc trừ sâu thường được tìm thấy nhất.  Do đó, những người tiêu thụ muốn tránh bị các nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến thuốc trừ sâu thì nên tránh tiêu thụ các loại táo không được trồng theo phương pháp hữu cơ.

Nếu bạn muốn mua các loại táo không hữu cơ, thì bạn nên hỏi nhân viên bán hàng về loại sáp được sử dụng để bảo vệ bề mặt của táo trong thời gian lưu kho hoặc vận chuyển.  Sáp Carnauba (từ loại cây cọ carnauba), sáp ong, và chất nhựa cây dùng làm vécni (từ con cánh kiến) được ưa thích hơn các loại sáp được chế biến từ dầu hỏa, vì chúng có chứa chất lắng dung môi hoặc nhựa thông.