About

Monday, January 16, 2012

KẺ THÙ LÀM GIA TĂNG Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG (ENEMIES ENHANCE THE MEANING OF LIFE) - Do LQT Biên Dịch

Tác giả: Phó tiến sĩCách đây hàng thập kỷ, nhà xã hội học Georg Simmel cho rằng không có gì có thể tạo được sự đoàn kết trong một đất nước, hoặc bất kỳ nhóm người nào, ngoài việc có chung một kẻ thù.  Nghiên cứu gần đây do Mark Landau (giáo sư tâm lý học Trường Đại Học Kansas, Hoa Kỳ), tuy nhiên không kiểm tra tính đồng nhất của các nhóm, thực sự chỉ ra rằng việc có chung kẻ thù sẽ tạo ra một số lợi ích về mặt tâm lý.

Một cách đặc biệt, Landau và các đồng nghiệp cho rằng con người có một nhu cầu cơ bản về tính logic, hoặc các vấn đề phải mang tính hợp lý.  Kẻ thù tạo ra cho con người tính logic theo ý nghĩa này.  Nếu chúng ta có thể quy những điều xấu xảy ra trong cuộc sống cho kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một tập hợp ổn định các khái niệm và những mong đợi.  Chúng ta biết sẽ mong đợi điều gì, cho dù nếu điều xấu xảy ra, và chúng ta biết sẽ quy trách nhiệm cho ai.

Có một số nghiên cứu đã hỗ trợ cho các ý tưởng này.  Trong một nghiên cứu, những người tham gia (được hướng dẫn suy nghĩ về các tình huống hỗn loạn) đã có khuynh hướng cho rằng những người có quan điểm chính trị khác biệt chính là kẻ thù (xem họ là một phần của một âm mưu).

Trong một nghiên cứu khác, điều thú vị là những người vừa mới tưởng tượng đến một kẻ thù hùng mạnh như Al-Qaeda đã nghĩ rằng thế giới này ít bị nguy hiểm và hỗn loạn hơn.

Nói một cách khác, nghiên cứu này cho rằng con người tạo ra các kẻ thù để duy trì một cách nhìn ổn định, logic, và rõ ràng hơn về thế giới này.  Đó là vì họ có thể quy trách nhiệm cho kẻ thù về những bất ổn của thế giới (mà không thể tránh khỏi).

Việc có kẻ thù thậm chí xem ra làm cho con người cảm thấy, một cách mỉa mai là, an toàn hơn.

Bây giờ, nói cho rõ, là tôi không khuyến khích mọi người phải có kẻ thù.  Rõ ràng cũng có những điều bất lợi khi có kẻ thù.  Và cũng có những cách khác để tìm được ý nghĩa và tính hợp lý của cuộc sống hơn là có kẻ thù.

Có phải bạn có kẻ thù bởi vì bạn bị họ gây hại hoặc bất đồng nghiêm trọng với họ về một số quan điểm về đạo đức, chính trị hoặc tôn giáo?  Có lẽ vậy.  Nhưng, bạn cũng có thể có kẻ thù bởi vì bạn tạo ra họ để cuộc sống của bạn có nhiều ý nghĩa hơn.


Nguồn: